Thay đổi thông tin người gửi email mặc định trong WordPress

Trong WordPress, thông tin của người gửi mail mặc định như sau:

Tên: WordPress

Emai: wordpress@domain.com

Để thay đổi các thông tin trên, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục gốc của giao diện bạn đang sử dụng.

Các bạn có thể sử dụng plugin WP Simple Mail Sender cho nhanh :v

jamesblackvn
Tui là jamesblackvn!

Gửi phản hồi