Sửa lỗi File /var/cache/yum/i386/7/epel/metalink.xml does not exist

Khi bạn chạy lệnh yum bất kì mà gặp lỗi như sau

 

Bạn chỉ cần chạy lệnh sau để fix

 

Nguyên nhân là có thể bạn đã cài EPEL phiên bản 32bit trên 64bit, sau khi gỡ EPEL ra rồi thì bạn có thể cài phiên bản EPEL phù hợp với OS mình đang dùng

 

 

jamesblackvn
Tui là jamesblackvn!

Gửi phản hồi