How to install ZIP (ZZIPlib) for PHP on CentOS

How to install ZIP (ZZIPlib) for PHP on CentOS?

Làm thế nào để cài ZIP cho PHP trên CentOS?

Simple, just run this command :v

Đơn giản lắm, chỉ cần chạy lệnh này thôi :v

Nhớ cài các gói cần thiết trước khi chạy lệnh trên:

 

jamesblackvn
Tui là jamesblackvn!

Gửi phản hồi