Giới Thiệu

Lười nên viết ngắn gọn thôi =)))

Tên Minh, sinh năm 1988 – Tuổi Thìn,

Học IT ra, chuyên về Công Nghệ Phần Mềm, hiện đang làm Marketing cho Hotel :3